Generatorių remontas

Generatorius – tai įrenginys, kuris aprūpina elektros vartotojų, pajungtų į borto tinklą, maitinimą, ir kurio akumuliatoriaus baterija įkraunama veikiant varikliui.

Net varikliui veikiant tuščia eiga, veikiantis generatorius privalo didinti savo galingumą, kurio pakaktų svarbiausių vartotojų elektros maitinimui. Pagal pasaulinę praktiką, kai variklis veikia tuščia eiga, generatoriai išvysto 40-50% nominalaus galingumo. Jei Jūsų generatorius neatitinka minėtų reikalavimų, tai yra būtinas generatoriaus remontas.

Norint prailginti generatoriaus eksploatacijos laiką, būtina laikytis kai kurių taisyklių, susijusių su juose esančiais puslaidininkių elementais:

Automobilio generatoriui neleidžiama veikti su atjungta akumuliatoriaus baterija. Net trumpalaikis baterijos atjungimas, veikiant automobilio varikliui, gali sugadinti įtampos reguliatorių, todėl reikėtų remontuoti ar pakeisti generatorių.

Negalima prie automobilio borto tinklo prijungti elektros energijos šaltinių su atvirkštiniu poliškumu („pliusas“ „masė“), o tai gali įvykti, pavyzdžiui, bandant užvesti variklį nuo kito akumuliatoriaus.

Negalima atlikti jokių patikrų generatoriaus įrengimo schemoje, esant prijungtiems padidintos įtampos šaltiniams.

Automobilyje atliekant suvirinimo darbus, virinimo aparato „masės“ gnybtas turi būti sujungtas su suvirinama detale. Reikėtų atjungti laidus, kurie veda į generatorių ir įtampos reguliatorių.

Generatoriaus remontas

Generatoriaus remontas – tai darbas, atliekamas pagal diagnostikos rezultatus, pakeičiant anksčiau nustatytas neveikiančias dalis, atliekant kompleksinį generatoriaus išvalymą nuo užteršimo ir kontrolinę diagnostiką, kurios metu patikrinami visi veikimo parametrai.

Remontuojamas generatorius yra visiškai išardomas patikrinimui. Visos dalys kruopščiai išvalomos. Guoliai ir tarpikliai keičiami naujais. Dalys apdirbamos smėlio srautu arba metalizavimu. Dalinai uždažomi paviršiai. Atliekamas pilnas patikrinimas, ar generatorius atitinka gamintojo reikalavimus. Esant būtinumui pakeičiamos netinkamos detalės.

Suremontavus generatorių užtikrinama akumuliatoriaus baterijos įkrova, susidaro pakankama maitinimui įtampa, kuri nėra pavojinga vartotojams. Generatorius veikia be pašalinio triukšmo.

Pakeičiant generatorių, pirmiausiai reikia parinkti generatorių, skirtą tokiai pačiai nominaliai įtampai, kaip ir keičiamo generatoriaus. Pakeitimas įmanomas, jei generatoriai turi vienodas srovės pralaidumo charakteristikas arba naujo generatoriaus jos yra geresnės (didesnė nominali srovė, mažesnis sukimosi dažnis), perduodamas skaičius iš variklio į generatorių panašiai vienodas, generatoriaus gabaritai ir prisijungimo dydžiai leidžia jį įrengti ant variklio.

Generatorius – tai pakankamai patikimas įrenginys, sugebantis atlaikyti padidintas variklio vibracijas, aukštą po kapotu esančią temperatūrą, drėgmės purvo poveikį, todėl svarbu laiku remontuoti ir prižiūrėti generatorių.

Generatoriaus diagnostika – techninė generatoriaus veikimo analizė, pagal atitinkamus bazinius parametrus, kurie yra gamintojo nurodyti tam, kad būtų aptinkamos sugedusios ir labai susidėvėjusios detalės, kurios neigiamai veikia tolesnę eksploataciją.

Kompanija „ASM Baltic“ diagnostikos darbams turi visą būtiną įrangą ir aukštos kvalifikacijos personalą, turintį ilgalaikę darbo patirtį.

Generatoriaus atnaujinimas – darbas, atliekamas pagal diagnostikos rezultatus, pakeičiant iš anksto nustatytas neveikiančias ir labai susidėvėjusias detales, kurios neigiamai veikia tolesnę eksploataciją. Kartu generatoriai apvalomi nuo teršalų ir, pagal pirminę išvaizdą, atnaujinami korpusų ir pagrindinių mazgų paviršiai. Atliekama pakartotina kontrolinė diagnostika, patikrinant visus veikimo parametrų atitikimus.

Populiarūs generatorių gedimai:

Generatoriaus ir jo grandžių gedimo diagnostika

Matomas gedimas Gedimo priežastis Pašalinimo būdas
Užvedimo metu nedega įkrovimo kontrolinė lemputė. Išsikrovęs arba neveikiantis akumuliatorius. Pakrauti arba pakeisti akumuliatorių.
Prietaisų skydelyje perdegusi lemputė. Pakeisti.
Masės laidas neprieina prie galinės generatoriaus dalies. Patikrinti masės kontaktą, priveržti masės laidų tvirtinimo varžtus.
Nutrūkęs sujungimas tarp generatoriaus lemputės ir prietaisų skydelio. Elektros schemą patikrinti voltometru arba omometru.
Nėra sujungimo tarp generatoriaus ir prietaisų skydelio. Patikrinti ir, jei reikia, pakeisti jungtis.
Šepetėliai sandariai nepriglunda prie kontaktinių žiedų („įstrigo“ arba susidėvėjo). Patikrinti šepetėlių ilgį (>=5 mm) ir jų judėjimo laisvę šepetėlių laikiklyje.
Įtampos reguliatoriaus defektas. Pakeisti įtampos reguliatorių.
Stiprus rotoriaus žiedų susidėvėjimas. Patikrinti ir, jei reikia, pakeisti rotoriaus žiedus.
Trūko generatoriaus rotorius. Patikrinti rotorių ir, jei reikia, pakeisti.
Padidėjus variklio diržo apsisukimams, gęsta kontrolinė įkrovimo lemputė, tačiau akumuliatorius nesikrauna. Atsileido pleištinis diržas. Įtempti pleištinį diržą.
Nutrūko diodinio tilto diodai. Patikrinti ir pakeisti diodinį tiltą.
Įtampos reguliatoriaus defektas. Patikrinti ir, jei reikia, pakeisti įtampos reguliatoriaus relę.
Blogas laido kontaktas tarp generatoriaus ir akumuliatoriaus. Patikrinti ir pakeisti laidą. Po to patikrinti generatoriaus diodinį tiltą.
Padidinus variklio apsisukimus negęsta kontrolinė įkrovimo lemputė. Atsileido pleištinis diržas. Įtempti pleištinį diržą.
Diodinio tilto arba statoriaus apvijų gedimas. Patikrinti ir pakeisti diodinį tiltą arba apvijas.
Įtampos reguliatoriaus defektas. Patikrinti ir, jei reikia, pakeisti įtampos reguliatoriaus relę.
Laidas tarp generatoriaus ir kontrolinės lemputės kontaktuoja su mase. Rasti ir pašalinti trumpą sujungimą arba pakeisti elektros laidų pynę. Po to patikrinti generatoriaus diodinį tinklą.
Išjungus variklį dega kontrolinė įkrovimo lemputė Trumpas diodo sujungimas. Patikrinti diodus ir pakeisti diodinį tiltą.
Užverda akumuliatorius. Įtampos reguliatoriaus relės gedimas. Pakeisti reguliatoriaus relę ir patikrinti diodus, jei reikia, pakeisti diodinį tiltą.

Teisingas generatoriaus naudojimas

Generatoriaus veikimas apskaičiuotas maždaug 300 tūkstančių kilometrų automobilio ridai. Tai galima sulyginti su variklio veikimu.

Tačiau 80% neteisingo generatoriaus naudojimo atvejų sutrumpina jo veikimą kelis kartus, o kartais ir iš karto jį sugadina.

Norint išvengti generatoriaus remonto, reikia laikytis kelių pagrindinių taisyklių:

1.  Saugoti generatorių nuo vandens.

Esmė tame, kad dirbančio generatoriaus temperatūra pakyla iki 1500C. Aišku, kad užtiškus ant jo vandeniui, jis gali sušnypšti kaip lygintuvas. Dėl staigaus atšalimo trūkinėja statoriaus apvijų, jėgos ir papildomų diodų izoliacija, rūdija diodinio tilto plokštės ir pliusinis generatoriaus išvadas. Laikui bėgant per įtrūkimus patenka drėgmė. Įvyksta arba trumpas elementų sujungimas su mase, arba gilėjančios rūdys trukdo jungčių kontaktams. Generatorius nustoja veikti. Todėl važiuodami per gilias balas ar plaudami variklį, prisiminkite generatorių ir paskaičiuokite, kiek Jums kainuos jo remontas.

2. Prižiūrėti diržo įtempimą.

Visi žino, kad atsileidęs diržas prasisuka, išdilina generatoriaus skriemulį, o po to ir nutrūksta. Tačiau tai atsitinka daug rečiau nei diržo pertempimas. Mums patinka įtempti diržą „iš širdies“. Tačiau kuo tai baigiasi? Priekinis ir galinis guoliai tampa perkrautais ir perkaista. Plastmasinės guoliavietės po guoliais persisuka ir persiverčia. Generatoriaus skriemulys, ypač prailgintas, nuo perkrovos ir deformacijos, prasisuka ir sudaužo rotoriaus veleną. Todėl, jei generatoriuje pasigirdo nenormalūs garsai ir vibracijos, iš karto atkreipkite į tai dėmesį, kitu atveju nebus ką remontuoti.

3. Nesumaišyti generatoriaus polių.

Paprastai dviem atvejais pliusas sumaišomas su minusu, o minusas su pliusu:

Dėl šio elementaraus neatsargumo per 3 sekundes visa akumuliatoriaus baterijos galia praeina pro diodinį tiltą. Tokios apkrovos joks diodinis tiltas negali atlaikyti ir sudega. Diodinis tiltas kainuoja nuo 60 iki 300 litų. Tokia yra neatsargumo kaina.

4. Neprileisti diletantų prie generatoriaus.

Kai kažkas bando remontuoti generatorių, tai paprastai, nieko gero iš to neišeina. Gerai, jei paprasčiausiai „išmals“ varžto galvutę ir nesugebės atidaryti generatoriaus korpuso. Blogiau, jei neteisingai išrinkdami generatorių sutraukys statoriaus apvijų išvadus, suskaldys korpusą, sugadins rotoriaus sriegį, relę-reguliatorių. Žala dėl tokių varganų meistrų kartais kelis kartus viršija pirminį gedimą. Niekada neremontuokite generatoriaus ten, kur jo negali patikrinti ant stendo ir suteikti savo darbui garantijos.