Starterių remontas

Starteris – automobilio agregatas, kurio pagalba užvedamas variklis, veikiant alkūninį veleną. Šiuo metu dažniausiai variklio užvedimas valdomas automatizuotai.

Starteris susideda iš daug elementų: įtraukiančiosios relės, bendikso ir kt. Starteris dažnai susidėvi dėl besisukančių dalių. Rekomenduojame atlikti starterio diagnostiką ir remontą mūsų centre.

Patikimas ir nenutrūkstamas starterio veikimas užtikrinamas laikantis eksploatacijos ir techninio aptarnavimo taisyklių. Pagrindinis faktorius, nulemiantis starterio veikimo laiką, yra eksploatacijos intensyvumas, apskaičiuojamas pagal užvedimų skaičių 100 km automobilio ridai.

Starterio remontas – tai darbas, atliekamas pagal starterio diagnostikos rezultatus, pakeičiant anksčiau nustatytas neveikiančias dalis, atliekant kompleksinį starterio išvalymą nuo užteršimo ir kontrolinę diagnostiką, kurios metu patikrinami visi veikimo parametrai. Mūsų atsarginių starterių detalių sandėlis leidžia per trumpiausią laiką pakeisti bendiksą, atlikti įtraukiančiosios relės remontą.

Remontuojamas starteris yra visiškai išardomas patikrinimui. Visos dalys kruopščiai išvalomos. Guoliai ir tarpikliai pakeičiami naujais. Planingai remontuojant užsienio automobilių starterius yra pakeičiami šepetėliai, kad nesusigadintų inkaro kolektorius, nes tai nutinka, kai šepetėliai per daug susidėvi. Starterio remontas – tai rimtas darbas, reikalaujanti dėmesingumo ir kruopštumo. Geriausiai tokį darbą pavesti specialistui, turinčiam pakankamai įgūdžių. Pavyzdžiui, kreipkitės į mūsų kompaniją, kuri užsiima kvalifikuotu starterių remontu ir suteikia paslaugos garantiją.

Garantija pagal darbo pobūdį: 6 (šešių) mėnesių garantija suteikiama naujam agregatui, 3 (trijų) mėnesių – suremontuotiems ir atnaujintiems starteriams. „ASM Baltic“ garantijos išlieka, jei vartotojas per visą garantinį laiką vykdo teisingą techninę starterio eksploataciją, atitinkančią automobilio eksploatacijos instrukcijas. „ASM Baltic“ centras nesuteikia garantijos, jei buvo panaudotos savarankiškai vartotojo įsigytos ir įrengtos atsarginės dalys, taip pat nepakeistai techninei starterio įrangai. Garantija panaikinama, jei „ASM Baltic“ specialistai suranda starterių eksploatacijos sąlygų pažeidimus, pavyzdžiui: starteriuose esančius netinkamus arba nereikalingus skysčius ir medžiagas; stiprius išorinius arba vidinius sudedamųjų starterio dalių aprūdijimus, dėl kurių starteris tinkamai neveikė, terminius, mechaninius pažeidimus, atsiradusius dėl vartotojo kaltės, kurie pasimatė ir buvo logiškai pagrįsti, pagal „ASM Baltic“ specialistų atliktos techninės starterių diagnostikos rezultatus.

Starterio diagnostika atliekama ant sudėtinio bandomojo stendo, leidžiančio atlikti techninę starterių ir generatorių veikimo analizę, pagal gamintojo pateiktus bazinius parametrus, leidžiančius surasti neveikiančias ir labai susidėvėjusias dalis, kurios neigiamai veikia tolesnį eksploatavimą.

Diagnostikos atlikimui kompanija „ASM Baltic“ turi visą reikiamą įrangą ir aukštos kvalifikacijos personalą, turintį ilgalaikę darbo patirtį.

Starterio atnaujinimas – tai darbas, atliekamas pagal diagnostikos rezultatus, pakeičiant iš anksto nustatytas neveikiančias ir labai susidėvėjusias detales, kurios neigiamai veikia tolesnę eksploataciją. Tuo pačiu metu starteriai apvalomi nuo teršalų ir, pagal pirminę išvaizdą, atnaujinami korpusų ir pagrindinių mazgų paviršiai. Atliekama pakartotina kontrolinė diagnostika, patikrinant visus veikimo parametrų atitikimus. Dalys apdirbamos smėlio srautu arba metalizavimu. Paviršiaus dažymas. Atliekamas pilnas patikrinimas pagal gamintojo reikalavimus ir, esant būtinumui, pakeičiamos netinkamos dalys.

Pagrindinės starterių problemos

* Atlikdamas starterių remontą „ASM Baltic“ centras sukaupė šiems agregatams būdingų problemų statistiką.

Lengviesiems automobiliams Nissan būdingos 3 pagrindinės starterio problemos:

  1. Nestabilus įtraukiančiosios relės darbas;
  2. Bendiksas;
  3. Šepetėlių susidėvėjimas šepetėlių mazge. Šis gedimas leidžia išdegti kolektoriaus plokštėms, dėl nesandaraus kontakto su šepetėliais;

Nissan visureigių starterių problemos:

  1. Starterio mova (bendiksas);
  2. Nestabilus įtraukiančiosios relės darbas.

Kreipdamiesi į „ASM Baltic“ centrą, galite būti užtikrinti, kad Nissan starterio remontas bus patikėtas aukščiausios klasės meistrams, o įtraukiančiosios starterio relės, bendikso, šepetėlių mazgo ir kitų Nissan starterio dalių remontas bus atliktas naudojant profesionalią įrangą. Atnaujintas agregatas Jums dar labai ilgai tarnaus.

* Pagal „ASM Baltic“ centro darbo specifiką, mes pakalbėsime apie tipinius Audi starterių gedimus.

Daugelis savininkų skundžiasi, kad starteris silpnai veikia. Tai vyksta, kadangi agregatui tenka atlaikyti padidintas apkrovas užsitęsusio variklio užvedimo metu. Tokiu būdu Audi starteris mechaniškai susidėvi ir pablogėja jo veikimas.

Audi 80 starteris neturi atramos ir sucentruojamas nukreipiančių įvorių pagalba, kurios įrengtos bėgių perjungimo dėžėje ir galiniame pačio starterio dangtelyje. Remontuojant Audi starterį, jas būtina pakeisti naujomis.

Pagrindinės Audi starterių problemos:

* „ASM Baltic“ centras sukaupė didelę darbo patirtį su Ford Fokus agregatais, konkrečiai, starteriais.

Kalbant apie Ford Fokus starterio remontą, reikėtų pažymėti pagrindines šio agregato silpnąsias vietas. Netvirtas bendiksas – tai visiems Ford Fokus starteriams būdingas ypatumas. Truputį mažiau pasimato nestabilus įtraukiančiosios relės darbas. Nepaisant to, Ford Fokus starteris yra pakankamai patikimas ir nesukelia automobilių savininkų nusiskundimų.

Kreipdamiesi į „ASM Baltic“ centrą Jūs galite būti užtikrinti, kad Ford Fokus starterio remontas bus patikėtas aukščiausios klasės specialistams, kurie jau yra atnaujinę ne vieną starterį ir turi dešimtis jų darbu patenkintų automobilininkų.

Pagrindinės Toyota starterių problemos:

Toyto‘s starterių remonto metu, visi sugedę mazgai pakeičiami naujais, po to dar ant stendo atliekama starterio diagnostika.

* „ASM Baltic“ centras yra sukaupęs didžiulę Volkswagen Passat b3, b4, b5, Golf ir kitų šio vokiečių gaminamų modelių starterio remonto patirtį.

Atsižvelgiant, kad daugeliui automobilių yra 10-20 metų, jų agregatai yra gerokai susidėvėję, todėl kyla problemų su variklio užvedimu.

Tipiškas Volkswagen savininko nusiskundimas – „starteris silpnai veikia“. Taip atsitinka, kadangi agregatui tenka atlaikyti padidintus apkrovimus ilgai užvedinėjant variklį.

Pagrindinės Volkswagen starterio problemos:

„ASM Baltic“ centras saugo savo reputaciją ir Jūs galite būti užtikrinti, kad Volkswagen starterių remontas bus atliktas aukščiausiame lygyje, panaudojant žinomų markių techninę įrangą.

Populiarūs starterio gedimai:

Esant tokiam gedimui, pats starteris dirba, tačiau variklis neprasisuka. Kai kuriais atvejais kelis kartus prasisuka, o po to bendiksas „praslysta“. Kartais, esant tokiam gedimui, vairuotojui atrodo, kad starterio bendiksas nepasiekia smagračio, tačiau šiuolaikiniuose starteriuose tai yra neįmanoma dėl jų konstrukcijos.

Sugedus įtraukiančiajai relei, starteris gali iš viso neveikti arba įtraukiančioji relė gali suveikti, tačiau nekontaktuoti, arba nepakankamai kontaktuoti ir neleisti starteriui išvystyti pakankamo galingumo. Remontas – įtraukiančiosios starterio relės pakeitimas.

Šio gedimo simptomai yra panašūs su įtraukiančiosios relės gedimu. Remontas – starterio šepetėlių pakeitimas.

Susidėvėjus įvorėms sukdamasis starteris leidžia pašalinius garsus arba visai nesisuka. Dažnai dėl to greičiau susidėvi kitos starterio dalys arba jis perkaista. Laiku nepakeitus įvorių galima sulaukti rimtesnių ir brangesnių starterio gedimų. Remontas – starterio įvorių pakeitimas.

Tai paprastai įvyksta dėl neteisingo starterio veikimo (įvorių susidėvėjimo, ilgai veikiant apkrovos metu, perdegimo). Remontas – starterio apvijų pakeitimas.

Starterio ir jo grandžių gedimų diagnostika

Matomas gedimas Gedimo priežastis Pašalinimo būdas
Pasukus raktą starteris tyli. Išsikrovęs arba sugedęs akumuliatorius. Įkrauti arba pakeisti akumuliatorių.
Bėgių perjungėjas nenustatytas „P“ arba „N“ padėtyje. Perjungti į „Р“ padėtį.
Masės laidas nesusijungia su varikliu. Patikrinti masės kontaktą, priveržti masės laidą tvirtinančius varžtus.
Neveikia bėgių dėžės blokavimo jungiklis. Pakeisti bėgių dėžės blokavimo jungiklį.
Neveikia jungtis su starterio paleidimo įtaisu (50 pin). Patikrinti ir, jei reikia, pakeisti jungtį.
Šepetėliai glaudžiai nepriglunda prie kolektoriaus. („pakibo“ arba susidėvėjo). Patikrinti šepetėlių ilgį arba jų judėjimo laisvę šepetėlių laikiklyje.
Įtraukiančiosios relės defektas. Pakeisti įtraukiančiąją relę.
Labai susidėvėjęs inkaro kolektorius. Patikrinti ir, jei reikia, pakeisti inkaro kolektorių.
Nėra kontakto tarp apvijos ir inkaro kolektoriaus. Patikrinti inkarą ir, jei reikia, pakeisti.
Starteris labai lėtai suka variklį. Masės laidas nesusijungia su varikliu. Patikrinti masės kontakto patikimumą, priveržti masės laidų tvirtinimo varžtus.
Nėra įkrovos. Patikrinti ar nėra generatoriaus gedimo.
Starterio įvorių susidėvėjimas. Patikrinti ir pakeisti starterio įvores.
Įtraukiančiosios relės defektas. Pakeisti įtraukiančiąją relę.
Statoriaus arba inkaro apvijos turi kontaktą su mase. Patikrinti ir pakeisti statorių arba inkarą.
Šepetėliai glaudžiai nepriglunda prie kolektoriaus („pakibo“ arba susidėvėjo). Patikrinti šepetėlių ilgį ir jų judėjimo šepetėlių laikiklyje laisvumą.
Blogas laido kontaktas tarp starterio ir akumuliatoriaus. Patikrinti ir pakeisti laidą.
Starteris suka, tačiau alkūninis velenas stovi vietoje. Susidėvėjęs bendiksas. Pakeisti bendiksą.
Subyrėjusios reduktoriaus dalys. Pakeisti sugedusią reduktoriaus dalį ir bendiksą.
Užvedus variklį starteris sukasi kartu su smagračiu. Sugedusi jungtis su uždegimo spynele. Pakeisti uždegimo spynelės jungtį ir atnaujinti starterį.
Sugedusi įtraukiančioji relė. Pakeisti įtraukiančiąją relę ir atnaujinti starterį.

Starterio remontas ir teisingas jo naudojimas

Starteris – tai galingas trumpalaikio veikimo elektrinis variklis. Prisiminkite tai, pasukę raktą uždegimo spynelėje.

Jei nenorite, kad jums prireiktų remontuoti starterį, tai būtina:

1. Įjungti starterį ne ilgiau kaip 10 sekundžių.

Jei variklis neužsivedė, padarykite 30 sekundžių pertrauką ir leiskite jam atvėsti. Starteris neturi ventiliatoriaus ir lėtai atvėsta, o įkaista labai greitai. Juk variklio užvedimo metu per jį pereina nuo 100 iki 300 amperų srovė. Kartais ir didesnė.

Jei nepasisekė užvesti 2-3 kartus, padarykite 3-4 minučių pauzę. Tokiu cikliškumu su atvėsinimo pertraukomis galima „varinėti“ starterį, kol neišsikraus akumuliatoriaus baterija.

2. Tikrinti akumuliatoriaus gnybtų kontakto patikimumą;

Jei oksidavosi akumuliatoriaus gnybtai arba laidų antgaliai, tai starterio nepasiekia būtina srovė ir jis neišvysto pakankamai apsukų ir sukimo momento. Todėl variklis neužsiveda, o mes vietoj to, kad apvalytume kontaktus, iš pradžių ilgai ir užsispyrusiai varinėjame starterį. Po to, matydami, kad nieko neišeina, išimame starterį ir nešam jį į dirbtuves. Ten, žinoma, paaiškina kodėl mums nesisekė. Tačiau kiek buvo sugaišta laiko…

3. Užvedus variklį, iš karto išjungti starterį;

Dėl 2-3 sekundžių uždelsimo starteris intensyviai ir betiksliai dėvisi. Esmė tame, kad variklio užvedimo metu starterio inkaras paprastai sukasi apie 1500 apsukų per minutę dažniu. Tačiau po užvedimo, tuščios eigos metu, inkaras sukasi 5-6 tūkstančiais apsukų per minutę dažniu. Tai yra apsukos padidėja 3-4 kartus. O padidėjus apsukoms, 3-4 kartus padidėja ir dėvėjimasis tokių dalių, kaip šepetėliai, įvorės, kolektorius, šakutė, bendiksas.

Todėl visada sekite variklio užvedimo momentą, neleiskite starteriui suktis be tikslo ir eikvoti savo resursus.

4. Neperstumkite savo automobilio starterio pagalba;

Išskyrus neatidėliotinus atvejus:

Starteris pagamintas taip, kad kuo mažesnės inkaro apsukos, tuo didesnė per jį teka srovė. Jei norite per pusę minutės sudeginti starterį, tai reikia:

Starteris nesisuka, o per jį teka maksimali pilno stabdymo srovė. Paprastai užtenka 30 sekundžių, kad sudegtų apvijos, taip pat, jei akumuliatorius nenaujas, gali apirti jo plokštės.

Kada automobilis perstumiamas tik starterio veikimo dėka, tai jam tenkanti apkrova yra tik truputį mažesnė už aprašytąją. Todėl Jums gali pasisekti ir per 30 sekundžių Jūs jo nesudeginsite, tačiau per 2 min. Jums tai tikrai pavyks padaryti.

Neremontuokite starterio neturėdami žinių ir patirties.

Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo labai paprastas, tačiau iš tikrųjų jame yra daug plonybių. Paprastas pavyzdys. Dažnai dėl nepatyrimo standartinės varinės-grafitinės įvorės keičiamos bronzinėmis arba žalvarinėmis. Tačiau varinės-grafitinės įvorės tarnauja 100-200 tūkstančių kilometrų automobilio ridai, o bronzinės ir žalvarinės gana greitai užpleištuoja inkarą. Jis nustoja suktis arba sukasi su didelėmis pastangomis ir dėl to sudega.